Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik reprezentowany przez Dyrektor Ryszard Grajek, adres email:
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Prudnickim Ośrodku Kultury,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Prudnickiego Ośrodka Kultury,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. przez czas wykonania zadań Prudnickiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym Prudnicki Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 5. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  1. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja zgodności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

  Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.