Logo

Lekturnik

Lekturnik - dziennik lektur, notes wrażeń i zachwytów, pamiętnik słów. Miejsce, gdzie przecinają się ścieżki ludzi i liter. Czytanie rozumianej jako najlepszy sposób pogłębiania człowieka w sobie. Horyzont lektur i oczekiwań, stale otwarty na głosy. Laboratorium prawdziwych i fikcyjnych symulacji. Osobne i osobiste rekomendacje książek, które pozwalają nam lepiej rozglądać się po świecie i sobie. Przekonanie, że literatura to nieustanna lekcja wrażliwości - wychodzenie ku temu, co pojedyncze, jedyne, żywe. Ciągle ponawiane próby krygowania własnych oczekiwań i otwierania się na nieznane. Konteksty w których można donosić znaczenia dalej. Treści przepisane z wewnętrznych map.

Bartosz Suwiński, autor "Lekturnika"

O autorze:

Bartosz Suwiński, ur. 1985 roku w Kępnie. Poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował m. in. w „Twórczości”, „Odrze”, „Toposie”, „Frazie”, „Zeszytach Literackich”, „Polonistyce”, „Rzeczpospolitej”, Tygodniku Powszechnym”, „Nowych Książkach”, „Kwartalniku Artystycznym” i wielu tomach pokonferencyjnych. Opublikował tomy poetyckie: „Sehir” (Nowa Ruda 2010), „Bliki” (Warszawa 2013), "Odpust" (Gniezno 2013) „Uroczysko” (Poznań 2014), „Wyraj” (Szczecin-Bezrzecze 2017), i „Bura. Notatnik chorwacki” (Szczecin-Bezrzecze 2019) Nawie (2020). Monografię: „Pory poezji. Koncepcja czasu w twórczości poetyckiej Krystyny Miłobędzkiej” (Kraków 2017), „Anegdota o istnieniu. Poezja Haliny Poświatowskiej” (Kraków 2020), oraz książkę z esejami: „Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry” (Opole 2017) i wybór wierszy Jana Goczoła („Kosturem po korze”, Poznań 2018). Mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej.

Na działanie literackie "Lekturnik" zapraszamy w każdy czwartek o godz. 17.00 (począwszy od 4 lutego 2021).

Fot. Sebastian Mikoś

Oprawa graficzna: Karol Stolarek

Baner Baner Baner Baner Imprezy Baner Baner Baner Baner Baner

Nowe zdjęcia

WięcejPlus