Logo

Rocznica współpracy ośrodków kultury Krnov- Prudnik
PL.3.22/3.3.07/13.04100

Projekt opiera się na wieloletniej współpracy ośrodków kultury w Prudniku i Krnowie ,która trwa już od 2008 roku. Głównym jego celem jest podsumowanie dotychczasowej wspólnej działalności oraz uzupełnienie jej o działania, które do tej pory nie wystąpiły a mają szansę zaistnieć gdyż są ku temu warunki po obu stronach partnerów projektu .Projekt skierowany jest do mieszkańców miast partnerskich Prudnika i Krnova i ma za zadanie przekonać ich do aktywnego uczestnictwa w kulturalnych wydarzeniach pogranicza oraz zaszczepić ,bądź rozwinąć potrzebę uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Projekt obejmuje:

1/Cztery wystawy i wernisaże artystyczne dotyczące czterech dziedzin sztuki: grafiki ,malarstwa, rzeźby i fotografii. Podczas tych wydarzeń pokażą swoje prace artyści z Polski i Czech; prezentując swoją twórczość w międzynarodowych duetach artystycznych. Wernisaże otwierające wystawy łączą się z występami zespołów muzycznych z obu krajów . Są to bardzo ciekawe i oryginalne wydarzenia kulturalne ,dające możliwość pokazania szeroko pojętej twórczości artystycznej pogranicza większej liczbie odbiorców i koneserów sztuk pięknych.

2/Organizację 7 dniowego pleneru malarskiego ,w którym weźmie udział 12 artystów po 6 z każdego kraju/PL-CZ/zakończony wystawą poplenerową i uroczystym wernisażem ,na którym wystąpią muzycy z Polski. Plener będzie okazją do wspólnej pracy twórczej artystów z Polski i Czech ,źródłem nowych inspiracji wynikających z nowych kontaktów ,wymiany doświadczeń ,rozmów i wspólnego przebywania. Podczas pleneru zaplanowano również wycieczkę –„Śladami pogranicza”

3/Happening prezentujący wspólne działania współpracy transgranicznej poprzez ośrodki kultury z Prudnika i Krnova. Wydarzenie to będzie radosnym podsumowaniem i zarazem prezentacją naszych wspólnych dokonań ,podczas której wystąpią zespoły muzyczne i taneczne /PL-CZ//POK- MiKS/które brały udział w realizacji projektów w latach poprzednich. Impreza odbędzie się na scenie plenerowej Prudnickiego Ośrodka Kultury.

W ramach projektu „Rocznica współpracy ośrodków kultury Krnov- Prudnik”
PL.3.22/3.3.07/13.04100 odbyły się już :

21 luty 2014r.
Wernisaż i wystawa grafiki Bolesława Polnara i Ladislava Steiningera

11 kwietnia 2014r.
Wernisaż i wystawa malarstwa Michała Marka i Frantiska Kowolowskiego

29 maja 2014r.
Wernisaż i wystawa rzeźby Marka Sienkiewicza i Mateja Franka

14 – 20 lipca 2014r.
Plener Malarski połączony z wernisażem i wystawą poplenerową
1 sierpnia 2014r.
Happening

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner

Nowe zdjęcia

WięcejPlus